Vad är kurjenkello för något?


Kurjenkello är en vacker, blå blomma (en stor blåklocka=campanula persicifolia) som blommar med stora utåtriktade blommor på öppna marker som ängar och skogsbryn under högsommaren, men det är också något annat

Turismföreningen Kurjenkello är ett forum för alla företagare som arbetar inom naturturismen i närheten av Kurjenrahka Nationalpark och Kuhankuono naturstigar. Idén med turismföreningen är att erbjuda turister högklassiga produkter och servicer. Medlemsföretagen har förstått, hur viktigt det är att samarbeta, det är en nyckel till framgång. Man ordnar t. ex tillsammans olika slags resor och utflycktspaket och också marknadsför dem tillsammans. Men allra viktigast är att det finns ett bra urval av olika produkter och servicer och att de är av hög kvalitet.

För information, reseplanering och bokning av resorna kontakta oss och berätta vad ni vill ha och hur vi kan betjäna er!